05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Ziekteverzuim door overgewicht: reden voor ontslag?

Deze vraag moest de rechter enkele maanden geleden beantwoorden. Een werkgever had een man in dienst genomen die last had van overgewicht. De medewerker woog meer dan 200 kilo. Na zijn indiensttreding viel de man 60 kilo af. Het ziekteverzuim van de medewerker blijft echter hoog, respectievelijk 36%, 40% en 26% over de afgelopen jaren. De werkgever vindt dit toch wel veel en vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderende omstandigheden. Volgens de werkgever heeft het gedurende lange tijd bovenmatige verzuim een verstorende invloed op de planning en het productieproces.

Het oordeel van de rechter

Er is volgens de rechter onmiskenbaar sprake van een hoog ziekteverzuim, dat niet werk gerelateerd is. Beide partijen hebben zich voldoende ingespannen om het ziekteverzuim te verminderen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een daling naar ‘normaal’ niveau.
Het is aannemelijk dat de werkgever financieel en organisatorisch last heeft van het verzuim. Het uitgangspunt is echter dat dit voor rekening en risico van werkgever komt. Alleen in zeer bijzondere gevallen is frequentie van ziekteverzuim aanleiding voor ontbinding.
De rechter stelt vervolgens vast dat het bedrijf bepaald geen kleine kwetsbare organisatie is. Er werken 85 mensen, van wie er 30 uitzendkracht zijn. Een groot deel van de uitzendkrachten is in staat om het werk van de medewerker over te nemen. De werkgever had bovendien niet, althans niet voldoende, aangetoond dat het ziekteverzuim een onevenredig zware druk op de andere werknemers legt, of dat het bedrijfsproces erdoor stagneert.
Om die reden wordt het ontbindingsverzoek van de werkgever afgewezen en dus blijven werkgever en werknemer tot elkaar verbonden.

Hebt u een vraag op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan contact op met de rechtsbeschermer via 0800-4455000.