05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Wetsvoorstel onbeperkt spreekrecht slachtoffers ernstige misdrijven

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel met betrekking tot het spreekrecht van slachtoffers voorgelegd aan de Raad van State. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven uit te breiden.

Het slachtoffer kan in verschillende hoedanigheden optreden ter terechtzitting:

  • Als toeschouwer: de voorzitter is niet verplicht om het slachtoffer aan het woord te laten en vaak gebeurt dit ook niet. Als hij wel aan het woord komt, dan moet hij eerst beŽdigd worden als getuige.

  • Als benadeelde partij: de voorzitter kan aan het slachtoffer vragen of hij nog iets heeft toe te voegen aan zijn ingediende vordering als benadeelde partij. Hier treedt het slachtoffer op als eiser in een civiele procedure die aan de strafzaak hangt en niet als getuige. BeŽdiging van het slachtoffer is hier dan ook niet aan de orde.

  • Als getuige: het slachtoffer wordt beŽdigd, maar mag niet zelfstandig verklaren. Hij moet wachten totdat er iets aan hem wordt gevraagd en daar moet hij vervolgens op reageren.

  • Als spreekgerechtigde: het slachtoffer wordt niet beŽdigd en via de voorzitter kunnen de officier van justitie en de verdediging hem vragen stellen. Hij is niet verplicht om deze vragen te beantwoorden. Op dit moment mogen slachtoffers van misdrijven zich alleen uitlaten over het effect van het misdrijf op hen persoonlijk. Deze verklaring is in beginsel niet voor weerlegging vatbaar.

Na invoering van het wetsvoorstel zouden slachtoffers zich ook mogen uiten over de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten zijn. Het slachtoffer krijgt op deze manier dus een adviesrecht. Nog een verandering ten op zichte van het huidige recht is dat het ondervragingsrecht van officier van justitie en de verdediging geactiveerd wordt, zodra het slachtoffer uitspraken doet over de schuld van van de verdachte en over de op te leggen straf.  Dit brengt met zich mee dat het slachtoffer beŽdigd moet worden als getuige om de vragen van de officier van justitie en de verdediging te beantwoorden. Er zit dus een verschil in het spreekrecht van het slachtoffer en het adviesrecht van het slachtoffer. Duidelijkheid tegenover iedere aanwezig ter terechtzitting is in dit geval vereist, omdat er processuele gevolgen verbonden zijn aan de verschillende rechten van het slachtoffer.


Bron: Voorstel van wet en memorie van toelichting onbeperkt spreekrecht slachtoffers ernstige misdrijven