05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Wetsvoorstel drugsgebruik in het verkeer


De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin het rijden onder invloed van drugs, net als het rijden onder invloed van alcohol, apart strafbaar wordt gesteld. Het doel van deze maatregel is het verbeteren van de verkeersveiligheid en bewustwording onder automobilisten van de gevolgen van rijden onder invloed van drugs. Daarnaast wordt met deze maatregel getracht het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Met dit voorstel krijgen opsporingsambtenaren de bevoegdheid om speeksel af te nemen voor een speekseltest. De speekseltester zal alleen worden ingezet als voorselectiemiddel; het afnemen van bloed blijft als bewijsmiddel gelden. Verder dienen bestuurders mee te werken aan een psychomotorische test van spraak en ogen, aangezien niet alle soorten drugs met de speekseltester gemeten kan worden.

Momenteel is alleen het rijden onder invloed van alcohol apart strafbaar gesteld. Voor het rijden onder invloed van drugs of medicijnen gold het algemene artikel 8 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Hierin staat dat het rijden onder invloed van een stof, waarvan men weet of zou moeten weten dat dit de rijvaardigheid beïnvloedt, strafbaar is. Dit vangnet geldt vanaf nu alleen nog voor het gebruik van medicijnen als automobilist. 

bron: www.eerstekamer.nl