05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Verrekening loon door je werkgever

Het komt in de praktijk vaak voor dat werkgevers geldbedragen, na het dienstverband, met de laatste loonbetaling of eindafrekening van de werknemer willen verrekenen. Wat zijn de voorwaarden voor verrekening en wanneer is het mogelijk?

Voorwaarden
Het is belangrijk om te weten dat een werkgever het loon van zijn werknemer mag verrekenen wanneer er aan twee voorwaarden zijn voldaan:

- Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering.

- Bij de eindafrekening dient de werkgever de beslagvrije voet te respecteren.

Opeisbare vordering
Een vordering is opeisbaar zodra de werkgever de betaling van de werknemer mag verlangen. Een vordering is onmiddellijk opeisbaar, indien de partijen geen andere afspraken hebben gemaakt en uit de omstandigheden van de specifieke situatie niets anders naar voren komt.

Beslagvrije voet
Een beslagvrije voet is een deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd kan worden. Iedereen heeft recht op een minimaal inkomen, anders zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over houden. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer, maar in het algemeen moet de werknemer in ieder geval 90% van de bijstandsnorm aan loon uitgekeerd krijgen.

Gevallen
Er bestaan slechts een beperkt aantal gevallen waarin de werkgever loon mag vorderen, namelijk:

- de werkgever heeft teveel loon betaald;

- de werkgever heeft op verzoek van de werknemer voorschotten betaald;

- bij leningen;

- bij boetes;

- bij geleden schade door bijvoorbeeld een wanprestatie of schade aan bedrijfseigendommen. In principe is de werknemer niet aansprakelijk voor de schade die hij zijn werkgever heeft berokkend, tenzij de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Deze opsomming is niet limitatief. De werkgever is degene die altijd de omstandigheden zal moeten bewijzen.

Bron: cms-dsb.com