05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Tijdelijke arbeidscontracten eerder duidelijkheid door aanzegverplichting

Per 1 januari 2015 treedt een deel van de nieuwe Wet werk en zekerheid in werking. Deze wet heeft ten doel het bevorderen van de werkgelegenheid.
Één van de verplichtingen die deze wet aan werkgevers oplegt is de aanzegverplichting. Deze regel houdt in dat uw werkgever minimaal één maand vantevoren kenbaar moet maken of hij van plan is uw contract te verlengen of te beëindigen.

Op dit moment is het voor werkgevers nog mogelijk om een tijdelijk contract op het laatste moment niet te verlengen. Hierdoor komen veel werknemers (onverwacht) op straat terecht. Door de bepalingen in de nieuwe wet krijgen werknemers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer de tijd om te zoeken naar een nieuwe baan.

Indien uw werkgever u niet tijdig schriftelijk uw verwachte positie heeft aangezegd of dit niet kan bewijzen, heeft u gedurende twee maanden lang de tijd om uw recht op één maand doorbetaling van loongelden op te eisen. Als uw werkgever zich niet vrijwillig aan deze uitbetalingsverplichting houdt, kunt u binnen deze termijn een procedure starten bij de kantonrechter.

Bron: www.recht.nl  -  (Maarten van Gelderen, 8 vragen over aanzeggen)