05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Rol advocaten eerstelijns rechtsbijstand uitgespeeld?

Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, wil het beroep op de advocatuur terugdringen met het inrichten van de eerstelijns rechtsbijstand en daarmee een deel van de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de gesubsidieerde rechtsbijstand realiseren. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand is dat zaken, waar mogelijk, in de eerste lijn worden opgelost en, waar noodzakelijk, doorstromen naar de tweede lijn met inzet van een gesubsidieerde advocaat. Zo hoeven lang niet alle zaken in de rechtszaal te worden opgelost.

De eigen verantwoordelijkheid van de rechtzoekende komt centraal te staan en er wordt volgens Teeven veel effectiever gebruik gemaakt van het Juridisch Loket door zaken, waar mogelijk, door juridisch medewerkers in de eerste lijn op te laten lossen. De rechtzoekende heeft nog steeds voldoende hulpmiddelen tot zijn beschikking voor het oplossen van een probleem of geschil en tevens wordt er gewezen op eventuele beschikbare alternatieve vormen van geschilbeslechting.

Met deze insteek zal er geen actieve rol voor de advocaat als poortwachter in de eerstelijns rechtsbijstand zijn weggelegd. Teeven meent dat juridisch medewerkers deze rol prima kunnen vervullen en dat er geen advocaat aan te pas hoeft te komen. Dit nieuwe stelsel laat het aan de beoordeling van de juridisch medewerker over of toevoeging van een advocaat al dan niet nodig is. Toch zou de rol van advocaat in de eerste lijn niet helemaal zijn uitgespeeld en zou de advocaat als een soort van vraagbaak kunnen functioneren. In de praktijk gebeurt dit reeds als een waarborg voor de kwaliteit van de juridische dienstverlening.

Bron: Advocatenblad.nl