05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Recht op loon tijdens ziekte

Er heerst nogal onduidelijkheid over de vraag op hoeveel loon een zieke werknemer recht heeft. Deze onduidelijkheid heerst met name wanneer een werknemer niet een vast aantal uren per week of maand werkt.

Wat veel voorkomt is dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor een klein aantal uren, maar in de praktijk meer uren werkt. De vraag is natuurlijk of het ziekengeld over de contractuele uren wordt berekend of het aantal uren die de werknemer normaal gesproken zou werken? De werknemer moet betaald worden over het aantal uren dat hij zou hebben gewerkt als hij niet ziek was geworden. Dan rijst er nog een tweede vraag: hoe stel je die aantal uren vast?

Uitspraak

Deze vraag kunnen wij beantwoorden aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Limburg. Hierbij ging het om een horecamedewerker die een oproepcontract heeft voor minimaal 1 oproep per maand van minimaal 3 uur. De arbeidsovereenkomst is op 24 april 2014 aangegaan voor de duur van één jaar.

Wanneer hij in oktober 2014 ziek uitvalt heeft hij al een tijdje meer dan 20 uur per week gewerkt. De rechter heeft het wettelijke vermoeden van omvang toegepast op deze situatie om te beoordelen over hoeveel uren hij aanspraak heeft op ziekengeld.

"Indien de arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden."

Drie maanden voorafgaand aan zijn ziekmelding bleek de werknemer gemiddeld 24,6 uur per week te hebben gewerkt. Het wettelijk vermoeden is dat hij gedurende zijn ziekteperiode ook dit aantal uren zou hebben gewerkt. Wat heel belangrijk is dat het hier slechts om een vermoeden gaat, dus als de werkgever kan hardmaken dat de werknemer in enige periode dat aantal uren niet gewerkt zou hebben ,dan wordt van een ander aantal uitgegaan. De werkgever kon hier aantonen dat de horecamedewerker in de maand januari en februari überhaupt niet zou zijn opgeroepen. Het kan zijn dat de restaurant in de maanden januari en februari is gesloten of dat het heel rustig is in verband met de winterperiode. Over die maanden heeft hij recht op uitbetaling over de contractuele uren.

Conclusie

Conclusie is dat zieke werknemers met een wisselend aantal uren betaling ontvangen over het aantal uren dat zij normaal gesproken (gemiddeld) zouden hebben gewerkt. Het aantal uren kan aan de hand van het wettelijk vermoeden worden bepaald, maar er is zeker ruimte voor afwijking daarvan.De partij die een beroep doet op een wettelijk vermoeden zal de relevante omstandigheden moeten aantonen.

Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere gerelateerde vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen.

Bron: Rechtbank 3 april 2015, 3919565 CV EXPL 15-2197.