05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Provinciale-statenverkiezingen

Op 18 maart a.s. (tussen 07.30u en 21.00u) is het zover.. We mogen weer naar de stembus om de leden van de provinciale staten te kiezen! Aangezien er in de media een stuk minder aandacht aan wordt besteed dan aan de Tweede-kamerverkiezingen, vinden we het belangrijk om u te attenderen op de relevantie van uw stem!

Wie mag stemmen?

Een stem mag worden uitgebracht door een minstens-18-jarige die de Nederlandse nationaliteit heeft en inwoner is van de provincie. Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdatum ontvangt iedere stemgerechtigde zijn stempas thuis op de deurmat. Als u zelf verhinderd bent om te stemmen mag u een volmacht afgeven (met kopie van uw legitimatiebewijs) aan iemand die dan voor u stemt. Neemt u bij het stemmen uw legitimatiebewijs mee! Deze mag max. 5 jaar verlopen zijn. Met uw stempas mag u stemmen bij elk stembureau binnen uw gemeente.

Benoeming

Leden van de Provinciale Staten worden voor 4 jaar benoemd. De vorige verkiezingen waren dan ook op 2 maart 2011. Het totaal aantal statenleden bedraagt 564. Per provincie worden er min. 39 en max. 55 leden gekozen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal inwoners in de provincie. De provincies met de meeste aantal inwoners vertegenwoordigen dus ook de meeste zetels van de Provinciale staten. De provincie Gelderland heeft in de provinciale staten 55 zetels. Van de ruim 1,5 miljoen stemgerechtigden in Gelderland kwamen er 4 jaar geleden een kleine 900.000 stemmen binnen.

Taken

De provinciale staten vertegenwoordigt het hoogste gezag in de 12 provincies van Nederland. De provinciale staten controleert het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur binnen de provincie. Binnen 3 maanden nadat wij de provinciale staten hebben gekozen, wordt door provinciale staten de eerste kamer samengesteld. Door het bewust stemmen voor aankomende verkiezingen hebben we dus indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Rest ons niks anders dan te wensen dat u een welbewuste keuze gaat maken op 18 maart a.s.! Mocht u vragen hebben n.a.v. dit artikel kunt u contact met ons opnemen.

 

Bronnen:
www.nlverkiezingen.com
www.kiesraad.nl