05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Proeftijd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Op grond van dit proeftijdbeding kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Tijdens de proeftijd kunnen de werknemer en de werkgever bekijken of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Het proeftijdsbeding moet natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Tot 1 januari 2015 kon een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen bij een contract voor onbepaalde tijde of voor bepaalde tijd van langer dan twee jaar. Bij een arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar kan een proeftijd van slecht n maand worden overeengekomen. Vanaf 15 januari 2015 geldt dit nog steeds. Het enige verschil is dat bij een overeenkomst van 6 maanden of korter geen proeftijdbeding meer kan worden opgenomen.

De belangrijkste voorwaarde voor een proeftijdbeding is dat deze schriftelijk moet worden overeengekomen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:652 lid 2 BW). De vraag is nu natuurlijk wat het moment is waarop de proeftijd schriftelijk moet worden vastgelegd.

Uitspraak


Op 3 februari 2015 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de volgende zaak:

Werkneemster X was in dienst getreden bij werkgever Y voor de duur van negen maanden van 8 oktober 2012 tot 7 juli 2013. Na bijna twee maanden, op 26 of 29 november, na aanvang van de werkzaamheden hebben de partijen een arbeidsovereenkomst getekend waarin een proeftijd van twee maanden was overeengekomen. Werkgever Y heeft vervolgens op 29 november 2012 met een beroep op het proeftijdbeding werkneemster X ontslagen.

In dit geval gaat het om een overeengekomen proeftijd van twee maanden, met een proeftijdontslag in de tweede maand, bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van negen maanden. Het Hof oordeelde dat het overeengekomen proeftijdbeding in strijd is met de wet. Volgens de wet kan bij een arbeidsovereenkomst van negen maanden een proeftijd van n maand worden overeengekomen. Een proeftijd kan eventueel nog schriftelijk worden bevestigd nadat deze mondeling is overeengekomen. Dit kan alleen gedurende de periode waarover een proeftijd volgens de wet overeengekomen kan worden. Nu de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd, diende de werkgever schadevergoeding te betalen aan werkneemster X.


Tips


Wees ervan bewust dat bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding schriftelijk moet worden overeengekomen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Het liefst dient dit te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Is de arbeidsovereenkomst nog vr 15 januari 2015 gesloten, dan gelden de oude regels.

Neem contact met ons op


Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere arbeidsrechtelijke gerelateerde vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen.

BRON: www.rechtspraak.nl