05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Het belang van het land van herkomst bij onderzoek naar bijstandsfraude

Onlangs heeft de CRvB geoordeeld dat gemeenten bij het doen van preventief onderzoek naar bijstandsfraude, een onderscheid mogen maken naar land van herkomst. Een onderscheid naar nationaliteit, zoals de gemeente Rotterdam dat deed, mag niet.

Preventief onderzoek naar bijstandsfraude

Gemeenten mogen preventief onderzoek doen naar bijstandsfraude. Dit betekent dat zij zonder enige aanleiding mogen onderzoeken of een bijstandsgerechtigde wellicht onterecht een uitkering ontvangt. Dit onderzoek hoeft niet bij iedere bijstandsgerechtigde toegepast te worden en ook niet op dezelfde manier. Hier komt nu dus ook bij dat rekening gehouden mag worden met land van herkomst van de verschillende bijstandsgerechtigden.

Risicoprofiel

De Gemeente Rotterdam had onderzoek gedaan naar een aantal bijstandsgerechtigden op basis van nationaliteit doordat zij beter in het risicoprofiel pasten die zij hadden van bijstandfrauders. Volgens internationaal recht is het verdacht om een onderscheid te maken op basis van enkel de nationaliteit. Dit mag alleen als er zeer zwaarwegende belangen zijn.

Onderscheid op basis van nationaliteit vs. op basis van herkomstland

Rotterdam had een onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit waarbij er een preventief onderzoek naar bijstandsfraude werd gedaan naar echtparen met een dubbele nationaliteit, Nederlands/Marokkaans, van 45 jaar en ouder die recent op vakantie waren geweest in bepaalde delen van Marokko. De gemeente Rotterdam kon niet uitleggen waarom zij juist met deze groep was begonnen met het preventieve onderzoek naar bijstandsfraude. Ook was de manier waarop de gesprekken gevoerd werden (de echtparen werden apart gehoord door een sociaal rechercheur, en niet door een klantmanager) was in strijd met het verbod op discriminatie.

De gemeenten Ede en Schiedam hanteerden een ander risicoprofiel, namelijk alle bijstandsgerechtigden met een andere herkomstland dan Nederland, boven de 45 of 50 jaar die recent enige tijd in het land van herkomst verbleven. Dit is toelaatbaar volgens de CRvB, omdat er bij deze categorie (mensen boven de 45 of 50 met een herkomstland anders dan Nederland) een kans is dat zij inkomsten zoals pensioen genieten van hun herkomstland.

Neem contact met ons op

Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere bijstandsgerelateerde vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen.

BRON: www.rechtspraak.nl