05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Per direct downloadverbod

Wat is de aanleiding?

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs besloten dat het downloaden van auteursrechtelijk werk uit illegale bronnen onder geen enkele voorwaarde meer is toegestaan. Tot voor kort mochten we in Nederland dit materiaal nog uit ongeoorloofde bronnen downloaden, mits dit voor eigen oefening, studie of gebruik zonder (in)direct commercieel oogmerk diende. Via de belasting op lege cd’s werd de verplichte thuiskopieheffing betaald. Artikel 16c van de Auteurswet werd tot nu toe zó uitgelegd dat er geen onderscheid gemaakt hoefde te worden tussen geoorloofde en illegale bronnen. Staatssecretaris Teeven heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat de uitspraak van het Hof niet tot aanpassing van de wet noopt. Het wetsartikel dient enkel anders uitgelegd te worden; het downloaden uit illegale bronnen behoort niet langer tot de thuiskopie-beperking. Het aanbieden van diensten ter reproductie van werken uit illegale bron zal niet strafrechtelijk vervolgd worden maar een civielrechtelijke onrechtmatige daad opleveren.

Mag je nu thuis geen film meer downloaden?

Dit verbod betekent een per direct verbod op downloaden en wordt in eerste instantie gehandhaafd door stichting BREIN. Deze stichting richt zijn pijlen vooral op het tegenhouden en eventueel blokkeren van illegale handelaren op het internet en heeft aangegeven dit beleid ook na deze uitspraak voort te zetten. Particuliere downloaders van een film ter avondvulling met vrienden of familie hoeven dus niet direct beren te zien, maar zullen zich er wel van bewust moeten zijn dat men zich bezighoudt met inbreuken op het auteursrecht. 


Bron: Kamerstukken 29 838/77