05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Pensioen en ontslag

Het is mogelijk om in een arbeidsovereenkomst op te nemen dat met ingang van de pensioengerechtigde leeftijd, de arbeidsovereenkomst eindigt. Mag dit eigenlijk wel? Hieronder een korte uitleg over de werking van dit beding in de arbeidsovereenkomst.

Huidig recht

In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat de overeenkomst eindigt wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd, maar op dit moment kent dit pensioenbeding geen aparte wettelijke regeling. Het ontslaan van een werknemer op grond van het bereiken van een bepaalde leeftijd levert dan ook een schending op van het verbod op leeftijdsdiscriminatie.

Indien er een meningsverschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een arbeidsovereenkomst op grond van een pensioengeding is geŽindigd, kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Dit is ook gebeurd in de zaak waar de kantonrechter te Overijssel op 6 mei jl. een uitspraak in heeft gedaan. De kantonrechter overwoog in deze zaak dat de vraag of de arbeidsovereenkomst is komen te eindigen op grond van het pensioenbeding, slechts vastgesteld kan worden in een bodemprocedure. Het voorwaardelijke ontbindingsverzoek is hiermee afgewezen. De werkgever loopt op deze manier dus een risico.

Recht per 1 juli

Op 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking waarin onder andere wettelijke grondslagen opgenomen worden om het dienstverband met de werknemer te beŽindigen wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd. De arbeidsovereenkomst kan op grond van deze nieuwe wetgeving worden beŽindigd tegen of na de dag dat de werknemer de voor hem geldende pensioenleeftijd heeft bereikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van deze mogelijkheid kan niet gebruik worden gemaakt als de arbeidsovereenkomst niet opgezegd wordt op de dag waarop de pensioenleeftijd wordt bereikt, of de dag erna.

Tips

Bent u in een soortgelijke situatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen of te bellen naar 026 - 442 65 71.

BRONNEN:
www.recht.nl
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2015:2231