05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Huur en verhuur

Huurrecht

De eerste vraag bij het huurrecht is die naar het huurobject. Voor iedere huur-verhuursituatie gelden aparte regels. U kunt zich voorstellen dat woninghuur anders is geregeld dan autohuur. Vanwege de diversiteit en de onjuiste toepassing van contracten deugen er helaas veel contracten niet.
Zowel bij het aangaan als het opstellen van een huurcontract, is het aan te bevelen deze te laten controleren.
Zowel voor huurder als verhuurder geldt dat er veel dwingendrechtelijke bepalingen zijn die bescherming bieden. Door dit vooraf correct overeen te komen kan veel ellende worden bespaard.

De huurovereenkomst

Bij een huurovereenkomst verbindt de ene partij zich aan de andere partij een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De hurende partij verbindt zich tot een tegenprestatie.
Niet de "naam" maar de inhoud van hetgeen partijen overeenkomen is bepalend voor de vraag of er sprake is van een huurovereenkomst. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de lease-overeenkomst.

In de situatie van huur-verhuur van gebouwde onroerende zaken (woonruimte) gelden er veel beschermingsbepalingen. Het is verstandig als huurder en verhuurder bedacht te zijn op deze dwingende en semi-dwingende regels.

Belang van heldere overeenkomst

Omdat het huurrecht veelzijdig is en zich bovendien kenmerkt door versnippering, is het belangrijk een overeenkomst helder en conform de bepalingen op te stellen. Het belang is te vinden in:

•de rechten en verplichtingen van partijen;
•de mogelijkheden tot beŽindiging van de huurovereenkomst;
•processuele consequenties.

Diverse vraagstukken rondom huur-verhuur waar u mee te maken kunt krijgen:

•huurovereenkomsten, huurbemiddeling;
•onderhoud en renovatie;
•achterstand in huurbetalingen;
•overlast en afwijkend gebruik;
•beŽindiging en opzegging huurovereenkomsten;
•indeplaatsstelling en woningruil;
•medehuur;
•rechten huurder en verhuurder;
•gebrek, aansprakelijkheid en schadevergoeding;
•bedrijfsoverdracht en goodwill;

Wilt u meer informatie en/of een gratis advies, neem dan contact op met Dť Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.