05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Opzegtermijnen bij huurwoningen

Huren wordt als een apart onderdeel in de wet geregeld. Dit wordt gedaan om huurders te beschermen tegen opzegging van de huur door de verhuurder (huurbescherming). De verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen. Deze huurbescherming geldt voor bewoners van zelfstandige en onzelfstandige woningen, niet voor bewoners van o.a. recreatiewoningen, woonboten of zorginstellingen.

Indien de huurperiode afloopt of de verhuurder de huur wil opzeggen, heeft de huurder huurbescherming. Wettelijk gezien mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

  • Wanprestatie: bijv. door betalingsachterstand of overlast van de huurder. 

  • De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig; dit kan zijn voor renovatie of sloop van de woning. Ook het aanpassen van de woning voor studenten of gehandicapten valt aan te merken als een dringende reden. Hierbij moet het belang van de verhuurder zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Bovendien moet de huurder passende woonruimte kunnen krijgen.

  • De verhuurder komt met een voorstel voor een nieuw huurcontract; indien dit een redelijk voorstel is, maar de huurder gaat hier niet mee akkoord, dan mag de verhuurder de huur opzeggen.

  • De verhuurder wil in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan een gebouw neerzetten op de plaats van de woning.

Wettelijk gezien is de opzegtermijn van de verhuurder minstens 3 maanden. Voor ieder jaar dat huurder de woning heeft gehuurd, komt daar 1 maand bij met een maximum van 6 maanden. Ook indien er in de huurovereenkomst een andere opzegtermijn is overeengekomen, gelden de wettelijke opzegtermijnen, tenzij beide partijen het eens zijn met de beŽindiging. De verhuurder dient de huur per aangetekende brief op te zeggen. 

Indien de huurder de huurovereenkomst wil opzeggen dan gelden er andere termijnen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt er een opzegtermijn dat gelijk is aan 1 betaalperiode. Dus als er per maand huur wordt betaald, is de opzegtermijn 1 maand. Het maximum is een opzegtermijn van 3 maanden. Ook hier geldt weer dat de wettelijke opzegtermijnen gelden, ook al zijn er in de huurovereenkomst andere opzegtermijnen afgesproken. Opzeggen moet hier op dezelfde manier als door de verhuurder gebeuren, namelijk per aangetekende brief.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook opgezegd worden, maar nooit eerder dan de einddatum van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is echter wel mogelijk indien dit is overeengekomen in de overeenkomst of indien de verhuurder er mee akkoord gaat.

Bent u huurder of verhuurder en u heeft vragen met betrekking tot het opzeggen van huurovereenkomst, neem dan contact op met de rechtsbeschermer door een e-mail te sturen naar info@rechtsbeschermer.nl.

BRON: www.rijksoverheid.nl