05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Opzegging huurovereenkomst via e-mail

Op grond van de wet moet een opzegging van de huur door de huurder geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit betekent dat een e-mail of een brief per gewone post niet als huuropzegging geldt. Zo dacht ook de verhuurder in een zaak die bij de rechtbank kwam en weigerde de huuropzegging die per e-mail binnenkwam. De rechter vond echter dat de vereiste wijze van opzegging zoals deze in de wet is opgenomen verouderd is. De opzegging via de e-mail wordt als rechtsgeldig gezien.

De verhuurder had in casu ook de wijze van opzegging van de huur vastgelegd in zijn algemene voorwaarden. Hij deed een beroep op deze algemene voorwaarden, maar onder de gegeven omstandigheden waren ze onaanvaardbaar.

 

Bedrijfsruimte

Na dit oordeel van de rechter - dat de huur van een woonruimte per e-mail opgezegd kan worden -  is deze lijn ook doorgetrokken naar kantoorruimte’s en garageboxen. Het opzeggen van de huur van een bedrijfsruimte is nu dus ook mogelijk via een e-mail. Dit kan zelfs als in de algemene voorwaarden de eis van een betekende opzegging of deurwaardersexploot wordt gesteld.

De gedachte achter de eis van opzegging per aangetekende brief of deurwaardersexploot, kan niks anders zijn dan het vaststellen van het tijdstip van opzegging. Per gewone brief kan dit in de praktijk problematisch zijn, maar met een e-mail kun je tot op de minuut nagaan wanneer het is verzonden/ontvangen. Het vereiste is ter bescherming van de huurder en niet van de verhuurder en de eis om op te zeggen via een aangetekende brief of per deurwaardersexploot kan onredelijk bezwarend voor de huurder zijn.

 

Tips

Heel praktisch gezien is deze manier natuurlijk veel makkelijker en toegankelijker voor een huurder om de huur op te zeggen. Er zijn een aantal punten waar je op moet letten als huurder. Zorg er als eerst voor dat het e-mailadres van de verhuurder in de huurovereenkomst wordt opgenomen, zodat voor beide partijen duidelijk is dat via dat e-mailadres de opzegging kan geschieden. Daarnaast moet als huurder kunnen bewijzen dat de verhuurder de opzeggingsmail daadwerkelijk heeft ontvangen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het vragen van een ontvangstbevestiging.

Bron:  ECLI:NL:RBOBR:2014:1396; ECLI:NL:GHSHE:2014:5097