05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Ontslag na uitlatingen op Social Media

Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van het Social Media, zoals Facebook, Twitter, Linkedin. Ook werknemers maken hier gebruik van. Waar vroeger werknemers frustratie over de baas op feesten, partijen en op kantoor werd geuit, wordt nu steeds vaker gedeeld op Social Media. In alle emoties wordt door velen vergeten dat er een veelvoud van publiek en zelfs de baas mee kan kijken met alle gevolgen van dien.

Uitlatingen op Facebook

De rechtbank Limburg heeft zich in een uitspraak uitgelaten over een werknemer van een stomerij die werd verweten ongepast uitlatingen te hebben gedaan naar haar werkgever toe. Werknemer A was al enige tijd ziek en moest vanwege bedrijfseconomische gronden het bedrijf verlaten. Om deze reden liet werknemer A haar afschuw blijken op Facebook. Ze schreef over “geestelijke mishandeling”, “eruit pesten”en “over de rug van mensen de zakken vullen”.


Haar werkgever stelde zich op het standpunt dat de gedane uitlatingen “grievend, beledigend en schadelijk voor zijn reputatie” zijn en dat “de grenzen van het toelaatbare zijn overschreven”. De werkgever stelde zich op het standpunt dat deze uitlatingen een geldige reden zouden zijn voor een ontslag op staande voet.

Oordeel rechtbank

De rechtbank dacht daar anders over. De werkgever hanteert namelijk geen beleid ten aanzien van omgang met Social Media.  De rechtbank toonde begrip voor het feit dat de uitlatingen op Facebook die zijn gedaan in emotie door de werknemer. Ook werd zwaar meegewogen dat een eerdere functiewijziging voor werknemer een grote teleurstelling was geweest en het aangekondigde ontslag wegens de reorganisatie eveneens uit de lucht was komen vallen. De rechtbank vond relevant dat de naam van de werkgever niet werd genoemd en het bericht voor een kleine groep bestemd was. Het bereik van de uitlatingen zijn beperkt gebleven doordat werknemer A het bericht spoedig had verwijderd na een eerste signaal van ongenoegen. De rechtbank kwam dan ook tot de conclusie dat de uitlatingen van werknemer niet gekwalificeerd konden worden als een dringende reden, hetgeen een ontslag op staande voet zou kunnen rechtvaardigen.

Een andere situatie

In een eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem liep het geheel anders. De arbeidsovereenkomst van de werknemer werd ontbonden op grond van dringende redenen, omdat de werknemer zich via Facebook negatief over zijn werkgever had uitgelaten. De werknemer had  Blokker op Facebook een “hoerebedrijf” genoemd. Eerder had dezelfde werknemer al negatief uitgelaten over zijn werkgever op Facebook nadat hem een voorschot op zijn salaris werd geweigerd.


Opmerkelijk verschil tussen de twee uitspraken is dat door de rechtbank Limburg werd geoordeeld dat een Facebook bericht voor een kleine groep bestemd is en dat de rechtbank Arnhem het privékarakter van Facebook “betrekkelijk” noemt. De rechtbank Arnhem komt tot deze conclusie doordat Blokker door een “Facebookvriend” van werknemer, en tevens collega, op de grievende uitlatingen werd geattendeerd. Daardoor hebben ook anderen van de uitlating van werknemer kennis kunnen nemen. Daarnaast wijst de rechtbank op de mogelijkheid van “het delen van het bericht op Facebook, welk risico met zich meebrengt dat ook anderen dan de “vrienden” van werknemer kennis kunnen nemen van het bericht in kwestie.”

Tips

Wees ervan bewust dat de uitlatingen die u doet op Social Media door iedereen kan worden gelezen.
Bent u een werkgever, dan kunt u door middel van een protocol grenzen stellen aan hetgeen binnen de onderneming wel of niet wordt geaccepteerd. Zo kunnen werknemers makkelijker op hun gedrag worden aangesproken. Let op: niet elke uitlating is een reden voor ontslag. Een schriftelijke waarschuwing is soms de beste remedie.

Neem contact met ons op

Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen of te bellen naar 026 - 442 65 71