05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Ontslag AOW-gerechtigde

Door een pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch ‘van rechtswege’ door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Sinds 1 juli 2015 is het eenvoudiger om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Onder het oude recht moest de werkgever eerst toestemming krijgen van het UWV.

Door nieuwe wetgeving kan de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer nu eenzijdig worden opgezegd door de werkgever zonder dat toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig is. Deze opzeggingsgrond kan ook later worden ingezet, dus op een moment nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd al bestond.

Een pensioenontslagbeding is door de nieuwe opzegmogelijkheid overbodig geworden. Het beding kan zelfs tot nadeel voor de werkgever leiden. Door het pensioenontslagbeding eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Besluiten partijen vervolgens om de werkzaamheden voort te zetten, dan ontstaat er (vaak ongemerkt) juridisch een nieuwe arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is ontstaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en kan dus niet door de werkgever eenzijdig worden opgezegd vanwege het feit dat de werknemer pensioen geniet. Het is dan ook raadzaam een pensioenontslagbeding in nieuwe arbeidsovereenkomsten achterwege te laten en voor lopende arbeidsovereenkomsten te bezien of het pensioenontslagbeding kan worden verwijderd.


NEEM CONTACT MET ONS OP

Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen.