05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Onterecht verstrekte inkomensindicaties door de Belastingdienst

Verhuurders mogen een inkomensindicatie van huurders bij de Belastingdienst opvragen op grond van art. 7:252a BW. De belastingdienst is in april 2014 begonnen met het informeren van huurders over het verstrekken van deze inkomensindicaties aan hun verhuurder. Het verstrekken van een inkomensindicatie betreft niet het overleggen van exacte inkomenscijfers, alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishoudinkomen. De verhuurder kan de inkomensindicatie opvragen via het speciale portaal inkomensafhankelijkehuurverhogingen.nl. Via de inkomensindicatie kan een verhuurder zien of de huur verhoogd mag worden met meer dan de basisverhoging van 4%.

Het probleem dat nu speelt is dat verhuurders zich niet aan de regels houden. Er mag namelijk door verhuurders geen inkomensindicatie opgevraagd worden van huishoudens die geliberaliseerd huren, waarmee de vrije sector bedoeld wordt. Dit gebeurt helaas wel op grote schaal en de Belastingdienst verstrekt gegevens op alle aanvragen die gedaan worden via het webportaal, zelfs als deze onterecht zijn. De Belastingdienst verklaart niet over gegevens te beschikken om te controleren of de verhuurder wel of niet een inkomensindicatie op mag vragen. Of dit heel wenselijk is blijft natuurlijk punt van discussie, want als de overheid de privacy van haar burgers niet waarborgt wie doet het dan wel?

In 2013 zijn er door verhuurders en de Belastingdienst veel fouten gemaakt. Naar aanleiding hiervan zijn er door de Woonbond en het College bescherming persoonsgegevens klachten ingediend bij het Rijk. Gevolg daarvan is dat huurders nu door de Belastingdienst geïnformeerd worden over het verstrekken van een inkomensindicatie aan de verhuurder. Meer dan informatieve doeleinden heeft dit niet, want de gegevens zijn al verstrekt en eventueel kwaad is al geschied. Een huurder krijgt zelfs geen gelegenheid om bezwaar te maken en om beargumenteerd proberen te voorkomen dat zijn verhuurder een inkomensindicatie krijgt.

Wat een huurder, die in de vrije sector huurt, wel met deze brief kan, is voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Bij hen mag er namelijk geen inkomensindicatie worden opgevraagd door de verhuurder en worden gegeven door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op de website de tabel ‘huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2015’ opgenomen om te bepalen of een huurder een geliberaliseerde woning huurt. Daarbij is de aanvangshuurprijs bepalend (dat wil zeggen de kale huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) en niet uw huidige huurprijs.

De logische gevolgtrekking is dat als u een geliberaliseerde woning huurt de verhuurder geen inkomensindicatie mag opvragen en de Belastingdienst deze niet mag verstrekken. Vervolgens kan schriftelijk gemeld worden aan de Belastingdienst dat uw verhuurder ten onrechte inkomensgegevens opgevraagd heeft. De Belastingdienst zal dan onderzoeken of de verhuurder misbruik maakt van zijn bevoegdheid en er kan de verhuurder toegang ontzegd worden tot het webportaal, waar de verhuurder inkomensgegevens kan opvragen. Oneigenlijk gebruik zal gemeld worden aan het College bescherming persoonsgegevens. Op deze manier wordt de verhuurder aangepakt voor onrechtmatige praktijken, maar blijft de Belastingdienst buiten schot terwijl ze helpen deze situatie in stand te houden.

bron: woonbond.nl