05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Hogere smartengeldvergoeding voor letselschadeslachtoffers in zicht

De letselschade Raad zet zich in voor een transparante berekening van het smartengeld. De huidige berekening van het smartengeld doet volgens de Letselschade Raad geen recht aan het leed van slachtoffers. Het smartengeld is vele jaren niet verhoogd en gedegen criteria om de hoogte ervan vast te stellen ontbreken.
Een werkgroep werkt aan een nieuwe methode, waarbij de hoogte van het smartengeld enerzijds afhangt van de aard en ernst van het letsel en anderzijds van persoonlijke factoren.
De verwachting is dat aan het einde van dit jaar het voorstel voor een nieuwe Letselschade Richtlijn klaar is.

Bron: Letselschade Raad, nieuwsbrief januari 2014.