05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Een mishandelende werknemer betekent een dokkende werkgever

Op 18 september 2013 heeft de rechter zich in een uitspraak gebogen over een zaak waarbij de werkgever aansprakelijk werd gesteld voor schade veroorzaakt door één van zijn werknemers. Deze werknemer reageerde woedend op een klant die een aantal shirts wilde ruilen. Het gesprek liep vervolgens uit de hand en de werknemer gaf de klant een stomp in zijn rug, pakte hem bij zijn nek en duwde hem naar buiten. De andere klanten in de winkel hebben dit voorval gezien en een getuigenverklaring afgelegd.

Op het eerste gezicht zou men kunnen betogen dat deze mishandeling louter betrekking heeft op de mishandelende werknemer en de klant. De rechter heeft echter geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de klant geleden heeft. Op basis van artikel 6:170 BW kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die iemand lijdt als gevolg van gedragingen van zijn werknemer.

In de onderhavige zaak vond de mishandeling plaats tijdens werkzaamheden in de winkel en in de directe uitoefening van werkzaamheden voor deze winkel. Bovendien had de werkgever zeggenschap over de gedragingen van deze werknemer. De rechter achtte de werkgever dan ook aansprakelijk voor de door de klant geleden schade.