05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Huurprijsvermindering wegens lekkages

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 november 2014 een uitspraak gedaan in een huurzaak waarin de huurder wegens lekkages huurverlaging vorderde:

Het geding in eerste aanleg

Tussen huurder en verhuurder is 24 maart 2003 een huurovereenkomst gesloten voor de duur van vijf jaar ter zake van een bedrijfsruimte in een tuincentrum waar huurder een horecazaak in zou gaan exploiteren. De huurovereenkomst is per 31 maart 2008 verlengd tot 31 maart 2013 voor opnieuw vijf jaar. In 2009 zijn er meerdere lekkages aan het dak geweest. Ondanks de inspanningen van huurder en verhuurder zijn de lekkages niet of in ieder geval niet voldoende verholpen. Huurder heeft daarop een vordering ter verlaging van de huurprijs ingesteld bij de kantonrechter. Deze heeft de huurprijs met ingang van 1 januari 2009 met 10% verlaagd tot de dag waarop het gebrek is verholpen, mede gebaseerd op het feit dat de lekkages een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW opleveren. De zaak verschaft huurder niet het genot dat hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak. Huurder heeft hoger beroep ingesteld omdat de huurvermindering van 10% te laag zou zijn en bepleit een huurvermindering van 25%.

Uitspraak in hoger beroep

In hoger beroep staat vast dat het verminderde huurgenot een verlaging van de overeengekomen huurprijs rechtvaardigt. Huurprijsvermindering is gebaseerd op artikel 7:207 lid 1 BW dat er niet toe strekt een prikkel te geven voor herstel, maar het verminderde huurgenot te waarderen. Het hof neemt hierbij onder meer in aanmerking dat, mede gelet op de dakconstructie en de ligging van het gehuurde in een tuincentrum, niet kan worden verwacht dat het daarop liggende dak (steeds) volledig vrij is van lekkage. Naar het oordeel van het hof heeft huurder dan ook recht op een huurvermindering van 20%.

Tips

Huurders en verhuurders hebben beiden taken ten aanzien van het huurobject. Zo dient de verhuurder er zorg voor te dragen dat het gehuurde in goede staat verkeert. Hij is verantwoordelijk voor het (groot)onderhoud, zoals lekkages van het dak of houtrot in kozijnen en deuren. De huurder dient zelf het klein dagelijks onderhoud uit te voeren en te betalen.

Heeft u als huurder last van gebreken en komt u er met de verhuurder niet uit of zijn verhuurder en huurder het oneens over eventuele gebreken in het gehuurde? Dé Rechtsbeschermer geeft gratis juridisch advies in huurzaken. Neem nu contact via info@rechtsbeschermer.nl of vul hier het contactformulier in.

bron: ECLI:NL:GHARL:2014:9067