05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Huurbescherming vs. vergunning Leegstandwet

In deze tijden van zwaar weer op de woningmarkt komt het veelvuldig voor dat eigenwoningbezitters hun te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht krijgen en door dubbele woonlasten in de problemen dreigen te komen. De te koop staande woning tijdelijk verhuren is hiervoor een goede tijdelijke oplossing. Probleem alleen bij verhuur is dat huurders worden beschermd door huurbescherming. Heb je eindelijk een koper gevonden, dan krijg je de huurder er niet zomaar uit. Gelukkig reikt de Leegstandwet en daaruit voortvloeiende regels voor tijdelijke verhuur de eigenwoningbezitter de hand.

Vergunning Leegstandwet

De Leegstandwet bepaalt, dat in een beperkt aantal gevallen de gemeente aan de eigenaar van een leegstaande woning of gebouw een vergunning kan verlenen om de woning of het gebouw tijdelijk te verhuren als woonruimte. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet.
Op basis van de Leegstandwet kan de woning voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. Als de gemeente een vergunning verleent voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet, is die vergunning per 1 juli 2013 ook meteen vijf jaar geldig. Voorheen was de vergunning twee jaar geldig en kon daarna nog driemaal een verlenging van één jaar worden aangevraagd.

Oppassen

Ook al is er een vergunning voor tijdelijke verhuur verstrekt in het kader van de Leegstandswet, dan wil dit niet automatisch zeggen dat er geen sprake meer kan zijn van huurbescherming. Er moet namelijk voldaan zijn aan de formele vereisten van de Leegstandswet. Zo dien je als verhuurder er zorg voor te dragen dat de vergunning tijdig is afgegeven en aan alle andere vereisten is voldaan. Zo niet, geniet de huurder alsnog huurbescherming. Verder is bijvoorbeeld van belang dat de woning leeg staat op moment dat huurder de woning betrekt. Bewoning door de eigenaar valt niet onder 'leeg staan'. De vergunning Leegstandwet is dan ten onrechte verleend en heeft geen juridische waarde ten opzichte van huurder.

Heb je als verhuurder of huurder vragen over huurbescherming of tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen.