05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Het intrekken van de 403-verklaring

De 403-verklaring staat in art. 403 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en houdt een concernvrijstelling in voor de jaarrekening. Normaal moet elke rechtspersoon een jaarrekening opstellen en deze publiceren, maar in het geval van een concern kan met de 403-verklaring worden bewerkstelligd dat een groepsmaatschappij (vaak een dochtermaatschappij) binnen een concern geen jaarrekening hoeft op te stellen en te publiceren. Voorwaarde hierbij is wel dat een andere groepsmaatschappij (vaak de moedermaatschappij) zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de schulden uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij. Dit kan de moedermaatschappij doen door de 403-verklaring (aansprakelijkheidsverklaring) te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK).

In de praktijk komt het vaak voor dat bepaalde groepsmaatschappijen worden verkocht. In zo’n geval wil je als moedermaatschappij natuurlijk niet dat er nog een 403-verklaring blijft bestaan voor de rechtshandelingen van de maatschappij die niet meer tot de groep behoort. De moedermaatschappij dient hiervoor een intrekkingsverklaring te deponeren bij de KvK. De moeder is vanaf dit moment niet meer aansprakelijk, maar blijft wel aansprakelijk voor de rechtshandelingen verricht voor het moment van intrekking. Dit wordt de overblijvende aansprakelijkheid genoemd. Ook deze aansprakelijkheid kan worden beŽindigd, indien er voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden (art. 2:404 lid 3 sub a t/m d BW). Deze voorwaarden moeten strikt worden toegepast heeft de Ondernemingskamer (hierna: OK) geoordeeld op 23 juli 2014. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid worden gehonoreerd. De OK vindt het feit dat de 403-verklaring niet (op de juiste wijze) was ingetrokken zwaarder wegen dan de omstandigheid dat de wederpartij van de voorheen dochtermaatschappij had kunnen weten dat er geen groepsverband meer was.

Bij een vergeten 403-verklaring kunnen zich situaties voordoen waarbij het groepsverband al jarenlang verbroken is, maar dat de moeder gedurende deze tijd wel aansprakelijk is gebleven. Om dit te voorkomen dienen moedermaatschappijen direct de 403-verklaring in te trekken na de verkoop van een dochtermaatschappij. Anders kan het vergeten van de 403-verklaring verstrekkende gevolgen hebben.


Bronnen:
www.rechtspraak.nl Hof Amsterdam 23 juli 2014, nr. 200.142.777/01 OK (GHAMS:2014:2887)