05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Eigen risico handelen bij niet onherroepelijke vergunning

Op 18 maart 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan waaruit - kort gezegd - voortvloeit dat het geheel voor eigen risico van de vergunningaanvrager is om te handelen (en in casu vele investeringen te doen) op basis van een verkregen vergunning die nog niet onherroepelijk is geworden.

 

De uitspraak


Op 22 januari 2009 heeft de burgemeester van Rotterdam een vergunning verleend aan - in casu - de eiser voor het exploiteren van een café in Rotterdam. Tegen dit besluit hebben omwonenden bezwaar gemaakt en naar aanleiding hiervan heeft de burgemeester zijn besluit van 22 januari 2009 herroepen bij besluit van 7 augustus 2009 en hierbij de vergunning alsnog geweigerd. De reden was dat het exploiteren van een café op die locatie in Rotterdam in strijd was met het aldaar geldende bestemmingsplan.

Bij brief van 16 december 2010 heeft eiser verzocht om vergoeding van zijn schade ad € 500.000,-. In de tussentijd (tussen het verlenen van de vergunning en het weigeren ervan) had eiser namelijk al wel investeringen gedaan bestaande uit startkapitaal en huur pand. Daarnaast had hij extra kosten gemaakt zijnde inkomstenderving en kosten rechtsbijstand.

Bij besluit van 5 juni 2013 heeft de burgemeester zijn afwijzing gehandhaafd met de argumentatie dat het gebruik maken van een verleende, maar nog niet onherroepelijk geworden vergunning voor risico van de vergunninghouder komt.

De rechtbank is het eens met de afwijzingsgronden van de burgemeester. De Afdeling gaat hierin mee en voegt er aan toe dat het alleen anders kan zijn als van de zijde van de vergunningverlener bij de vergunninghouder het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat een ingesteld of nog in te stellen bezwaar of beroep niet tot vernietiging zal leiden.

 

Tips


In geval u een vergunning aanvraagt, dan is het raadzaam om eerst de periode van onherroepelijkheid af te wachten alvorens grote investeringen te doen in het project. Ook zou u in overleg met de vergunningverlener kunnen besluiten om al eerder te investeren, als u naar aanleiding van uitlatingen van de vergunningverlener erop kunt vertrouwen dat de verleende vergunning niet meer geweigerd zal worden.

Bent u zelf in een soortgelijke situatie beland waarbij u schade wilt vergoeden van de overheid? Neem dan nu contact op met dé Rechtsbeschermer voor gratis juridisch advies. Mail naar info@rechtsbeschermer.nl of vul hier het contactformulier in.

BRON: ECLI:NL:RVS:2015:832