05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Eenzijdige wijzigingen in werkrooster

Bij toeval ontmoette een interessante zaak die wij deze week hebben behandeld het onderwerp van een recente beschikking van het Hof Arnhem/Leeuwarden.  De vraag hierbij was in hoeverre je uit mag gaan van een ingepland werkschema en of het rooster onder primaire arbeidsvoorwaarden valt die zomaar mogen worden gewijzigd .

Over het algemeen kan een werkgever de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen indien het voldoet aan een aantal voorwaarden. Op grond van het Stoof/Mammoet arrest zijn de volgende vragen van belang:
-  Is er sprake van gewijzigde omstandigheden op het werk?
-   Is het gedane voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst redelijk?
-  Kan aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer worden verlangd?

Is een wijziging in het rooster een zodanige wijziging waarbij je instemming van de werknemer nodig hebt om het te kunnen doorvoeren? Bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van onregelmatige werkuren waar een toeslag voor geldt. In casu was er sprake van veranderde regelgeving en instemming van de ondernemingsraad ten aanzien van de voorgestelde regeling. Verder waren de aantal uren per maand erg onregelmatig en was er geen recht op overuren. Volgens het hof is in zulke gevallen geen instemming van de werknemer nodig en is in het geval van veranderde regelgeving instemming van de ondernemingsraad voldoende.


Bronnen:
www.recht.nl
ECLI:NL:HR:2008:BD1847
ECLI:NL:GHARL:2014:6492