05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Eenzijdige functiewijziging

Uit een recente uitspraak van de Kantonrechter te Rotterdam is gebleken dat een eenzijdige functiewijziging terughoudend door werkgevers dient te worden toegepast.

Feiten

De werknemer X is sinds 1985 bij zijn werkgever in dienst in de functie van administratief medewerker voor 38 uur per week. Eind 2012 meldt hij zich ziek vanwege psychische klachten. Op dat moment werkt hij afwisselend als administrateur en receptionist. In september 2013 keert de werknemer terug op de werkvloer.

Eind 2014 verzoekt de werkgever het UWV toestemming te verlenen de arbeidsovereenkomst van werknemer X en 10 andere werknemers op te zeggen vanwege financiŽle problemen. Dit wordt door het UWV geweigerd.

De werkgever biedt werknemer X vervolgens een nieuwe functie als chauffeur aan voor 24 uur per week. Het bijbehorende salaris is natuurlijk lager vanwege de inkrimping van de arbeidsduur. De werknemer wijst het aanbod af. De werkgever biedt nu een contract aan voor 32 uur per week met een salarisafbouwregeling in 12 maanden. De werknemer stemt hier ook niet mee in en wordt op het werk opgeroepen. Als hij niet op het werk verschijnt, dan wordt zijn salaris niet aan hem uitbetaald. Op 9 maart 2015 begint de werknemer onder protest met zijn nieuwe functie. Aan het einde van de dag meldt hij zich ziek.

Oordeel kantonrechter

De grote vraag hier is of de werkgever ertoe gerechtigd was om de functie van de werknemer, de arbeidsduur en de hoogte van zijn salaris te wijzigen zonder instemming van de werknemer?

Indien in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdige wijzigingsbeding is opgenomen, dan moet er gekeken worden naar artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (goed werkgever- en werknemerschap) en de criteria die de Hoge Raad in het Stoof/Mammoet-arrest heeft geformuleerd.

De kantonrechter moet beoordelen of de werkgever als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Er wordt ook gekeken of het voorstel gedaan door de werkgever redelijk is. Daarna wordt onderzocht of aanvaarding van de werknemer kan worden gevergd.

De kantonrechter erkent in de uitspraak dat de werkgever in een dusdanige slechte financiŽle positie verkeert dat zij genoodzaakt was om de reorganisatie door te voeren. Nu de UWV geen toestemming heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst van werknemer X en tien andere werknemers te beŽindigen, was de werkgever als goed werkgever verplicht om werknemer X binnen haar organisatie te herplaatsen in een passende functie. Echter, de werkgever heeft daar op een onjuiste wijze uitvoering aan gegeven. De wijziging kan niet aangemerkt worden als een redelijk voorstel, omdat de voorgestelde salarisverlaging en inkrimping van de arbeidsuren zodanig ingrijpend zijn dat de financiŽle omstandigheden van de werkgever onvoldoende is om de wijziging in de arbeidsvoorwaarden te rechtvaardigen. De werkgever wordt veroordeeld om werknemer X in de gelegenheid te stellen zijn eigen dan wel passende werkzaamheden uit te voeren gedurende 38 uur per week.

Neem contact met ons op

Herkent u zich in bovenstaande situatie of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen of te bellen naar 026 - 442 65 71

 

Bron: www.rechtspraak.nl