05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Dwaling na koop woning op executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning. Deze woning werd op de veiling aangeboden als ‘afbouwwoning’. De bewoners waren bezig geweest met een grondige renovatie. De kwalificatie ‘afbouwwoning’ bleek na de aankoop echter niet juist. De doorgevoerde verbouwingen waren ondeugdelijk en moesten worden verwijderd. De kosten hiervan bedroegen ruim € 100.000,-. De koper wil dan ook van de overeenkomst met de bank af en stapt naar de rechter om de koopovereenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Het hof oordeelde in haar uitspraak van 28 januari jl. dat de koper terecht een beroep doet op dwaling.

Mededelingsplicht vs. onderzoeksplicht

De koper stelt dat er sprake is van dwaling als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken. Dit kan komen doordat de verkoper bepaalde zaken niet heeft medegedeeld. De onjuiste voorstelling van zaken kan echter ook komen doordat de koper niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan. Uitgangspunt is dat de mededelingsplicht voor de onderzoeksplicht gaat. Het hof oordeelt in deze zaak dat de koper aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan. Hij wilde de woning bezichtigen. Dit was echter niet mogelijk, omdat de notaris niet in het bezit was van de sleutels. Koper heeft dan ook alleen de buitenkant van de woning kunnen bezichtigen.
De bank wist echter dat er sprake was van een slecht uitgevoerde verbouwing door middel van bouwtechnische rapporten die in haar opdracht waren gemaakt. Door deze rapporten niet te delen met de (potentieel) geïnteresseerden heeft zij haar mededelingsplicht geschonden. Bovendien gaven de termen ‘afbouwwoning’ en ‘midden in verbouwing’ een onjuiste voorstelling van zaken gezien de slechte staat van de verbouwingen.
Het hof komt dan ook tot het oordeel dat de koper de koopovereenkomst niet zou hebben getekend als hij een juiste voorstelling van zaken had gekregen. Het hof acht het beroep op dwaling gegrond en vernietigt de koopovereenkomst tussen de bank en de koper, omdat de bank haar mededelingsplicht heeft geschonden.

Tot slot

Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is dat alle beschikbare en relevante informatie door de verkoper wordt gedeeld met de potentiŽle kopers. Anders loopt de verkoper het risico dat de overeenkomst wordt ontbonden, omdat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden.