05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Digitaal procederen de toekomst?

Ook de rechtspraak geeft zich langzaam over aan de oprukkende digitalisering van de samenleving. Waar advocaten nu nog met dikke dossiers onder hun arm de rechtbank binnenwandelen, zal dit beeld in de toekomst verdwijnen. Een laptop of tablet zal nu volstaan, want het dossier is digitaal opvraagbaar via de speciale ‘mijn zaak’ button op rechtspraak.nl. De griffier houdt bij wie er in de procedure aan zet is en welke partij er bijvoorbeeld ontbrekende stukken aan dient te leveren.

Momenteel worden door het hele land in rechtbanken voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor advocaten. Tijdens deze voorlichtingen worden ze bijgepraat over de ontwikkelingen en is er gelegenheid om vragen te stellen. De bedoeling is dat deze grote moderniseringsslag voor 2018 gedaan is, maar al in 2015 worden de nieuwe civiele en bestuursrechtelijke procedures ingevoerd. De bedoeling is dat deze procedures sneller en begrijpelijker zullen gaan verlopen, maar met de verplichting voor professionals om digitaal te procederen.

Ingrijpende wijzigingen voor de praktijk zijn het vervallen van de dagvaarding en dat cliŽnten ook toegang krijgen tot het dossier. In plaats van het opstellen van een dagvaarding vullen advocaten kort de vordering, de onderbouwing daarvan en het geldelijk belang in op een standaard formulier. Advocaten vrezen dat hun verhaal op deze wijze niet goed tot zijn recht komt. De onderbouwing in een aparte bijlage is nog steeds niet hetzelfde als een dagvaarding menen advocaten.

De veranderingen beogen een sneller en gestroomlijnder procesrecht, maar komt nu al op kritiek te staan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als wifi uitvalt in de rechtzaal of er een algehele stroomstoring is? Omdat het proces nog in de kinderschoenen staat is er niet overal een pasklaar antwoord op. Er zal nog naar oplossingen voor deze praktische problemen moeten worden gezocht. Het duurt nog even voordat het digitaal procederen de standaard wordt, dus er is nog tijd.