05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Aansprakelijkheid bij elektrische auto´s

Elektrische auto´s zien we steeds vaker terug in het straatbeeld. Het is een vrij nieuw fenomeen en zoals elke nieuwigheid brengt ook de elektrische auto de nodige juridische vraagstukken met zich mee. Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal van deze vraagstukken.

Elektrische auto vs. conventionele auto

Er zijn een aantal verschillen tussen de elektrische auto en de conventionele auto die maken dat deze voertuigen juridisch ook een andere insteek hebben. Hieronder wordt ingegaan op de verschillen met betrekking tot de accu, de geluidloosheid, de oplaadpunten en de rol van hulpverleners bij ongelukken.

Accu

Elektrische auto´s werken op elektriciteit en niet op benzine/diesel. Dit betekent dat de elektrische auto geen brandstoftank heeft, maar wel een accu die vele malen groter en zwaarder is dan de accu van een conventionele auto. Gevolgen hiervan zijn onder andere dat de elektrische auto een constant gewicht heeft en dat constante gewicht is stukken zwaarder dan een volle brandstoftank (die lichter wordt naarmate het brandstof opgaat). Dit heeft weer gevolgen voor de remweg, want die wordt door het gewicht van de accu langer. Een bestuurder moet zich hier in ieder geval bewust van zijn. Verzekeraars hebben voor elektrische auto´s ook een andere verzekering met name door de langere remweg die voor deze auto´s gelden.

Geluidloos

Een elektrische auto produceert heel weinig geluid onder de 20 km/h. Dit kan met name gevaarlijk zijn voor het verkeer binnen de bebouwde kom. Om ongelukken te voorkomen heeft het Europees Parlement besloten dat stille auto´s kunstmatig zouden moeten brommen. Op deze manier horen verkeersdeelnemers de auto´s eerder aankomen. Een juridisch vraagstuk hierbij is de aansprakelijkheid in geval van een ongeluk. Wie is er nou aansprakelijk? De automobilist, omdat hij bijv. niet goed uitkeek of misschien ook wel de autofabrikant, omdat door zijn product de verkeersveiligheid in het gedrang is gekomen?

Oplaadpunten

De meeste oplaadpunten worden op openbare parkeerplaatsen aangebracht door de gemeente. Dit doen de gemeente´s om te voorkomen dat iedereen zelf een oplaadpaal gaat installeren en er op deze manier gevaarlijke situaties ontstaan door bijv. losliggende kabels op de weg of slecht geïnstalleerde oplaadpalen.

Stel dat er kortsluiting ontstaat tijdens het opladen en zowel de oplaadpaal als de auto vatten hierdoor vlam. Wie is er dan aansprakelijk? De gemeente, de autofabrikant, de automobilist of de energieleverancier? Misschien zijn ze wel allemaal aansprakelijk. Het verschilt natuurlijk per situatie en gekeken moet worden naar de oorzaak van de kortsluiting/brand.

Hulpverleners

Als laatst wil ik kort ingaan op de situatie waarbij een elektrische auto verongelukt. Zulke gevallen kunnen gevaar opleveren voor de hulpverleners, doordat door het ongeluk mogelijk elektriciteit is vrijgekomen of de bedrading kapot is gegaan. Indien op dat moment de brandweer een in brand gevlogen elektrische auto wil gaan blussen met water, dan bestaat er een kans op elektrocutie. In dit kader is het belangrijk dat de brandweer op de hoogte is van het feit dat het een elektrische auto betreft, maar daarnaast ook welke manier het veiligst is voor zowel de hulpverlener als de inzittenden van de auto. Autofabrikanten spelen hier een rol doordat ze goed moeten communiceren met de hulpverleners, anders zou ook hier eventuele aansprakelijkheid een rol kunnen spelen.

Toekomst

Kort gezegd komt het erop neer dat de komst van de elektrische auto vele juridische vraagstukken met zich heeft meegebracht, vooral in het kader van de aansprakelijkheid en verzekeringen. Deze nieuwe ontwikkelingen in de technologie zullen ook voor ontwikkelingen in het recht zorgen. Het recht staat nooit stil.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan nu contact op met dé Rechtsbeschermer via www.rechtsbeschermer.nl, info@rechtsbeschermer.nl of bel 024 - 442 65 71, elke ochtend bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur.