05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

De diplomatenclausule in de huurovereenkomst

Een aantal partijen worden in het recht extra goed beschermd. En daarvan is de huurder. Die wordt zo sterk beschermd, dat het heel erg moeilijk is om een huurder uit een woning te zetten. Toch bestaat er een beding waarmee de verhuurder een slag om de arm houdt. Dit wordt de zogenaamde diplomatenclausule genoemd.

 

Wat is de diplomatenclausule


De diplomatenclausule (ontruimingsbeding) is een clausule die opgenomen kan worden in een huurovereenkomst waardoor de verhuurder een woning tijdelijk kan verhuren. Voorwaarde hierbij is dat de verhuurder zelf de vorige bewoner van de woning was en na afloop van de tijdelijke huurperiode er ook weer zelf in gaat wonen (art. 7:274 lid 2b BW). Dit is de diplomatenclausule en het dringend eigen gebruik zoals in de wet wordt bedoeld.

 

Voorwaarden


De verhuurder moet voldaan aan een aantal voorwaarden om rechtsgeldig gebruik te kunnen maken van een in de huurovereenkomst opgenomen diplomatenclausule. De verhuurder van de woning dient de woning voor de verhuur zelf te hebben bewoond en na het einde van de huurtermijn, ook weer zelf te bewonen. Ook moet de verhuurder een belang hebben om de woning na de overeengekomen huurtermijn weer te bewonen. Op deze manier voldoet de verhuurder namelijk aan het wettelijke vereiste van ‘dringend eigen gebruik’. Indien het gaat om een nieuwbouwwoning waarbij de verhuurder de woning nog niet bewoond heeft, maar dit wel gaat doen na de huurperiode, is de diplomatenclausule ook van toepassing.

 

Het opnemen van de diplomatenclausule in de huurovereenkomst


Indien wordt besloten om een diplomatenclausule in de huurovereenkomst op te nemen, dan moet hierin uitdrukkelijk aangegeven worden dat het gaat om tijdelijke huur - waarin een begin- en einddatum worden opgenomen - met het beding dat de woning wordt ontruimd voor herbewoning door de verhuurder zelf (denk hierbij aan een ontruiming waarbij de woning leeg en schoon geleverd wordt, onder afgifte van de sleutels). Verder is het belangrijk dat er verwezen wordt naar de wettelijke grondslag van de diplomatenclausule, art. 7:274 lid 2 BW.

 

De opzegging van de huur


Een tijdelijke huurovereenkomst moet ook worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De huur eindigt niet door het enkele verloop van de huurtermijn. Een tussentijdse opzegging door n van de partijen vr afloop van de termijn waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, is in beginsel niet mogelijk. De opzegtermijn voor de verhuurder is minstens drie maanden, verhoogd met n maand voor elk jaar dat de huurder de woning huurt. Vervolgens moet de huurder zes weken na de opzegging schriftelijk instemmen met de huurbeindiging. De huurovereenkomst eindigt dan tegen de dag van de opzegging.