05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Concept wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand


Staatssecretaris Teeven heeft een concept-wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand. Het wetsvoorstel voorziet in een verplichte selectie aan de poort. Iedereen die een toevoeging wil, moet dit laten beoordelen door een functionaris, die vervolgens beoordeelt of rechtsbijstand noodzakelijk is.

In het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt binnen de eerste lijn aan rechtzoekenden rechtshulp verleend door het juridisch loket. Hierbij treedt het juridisch loket niet op als vertegenwoordiger van de rechtzoekende. De rechtzoekende kan in de tweedelijns rechtsbijstand in aanmerking komen voor toevoeging van een advocaat, indien verdergaande juridische bijstand nodig is.

Voor het nieuwe stelsel wordt van de rechtzoekende verwacht dat ze in de eerste lijn zoveel mogelijk hun juridische problemen en geschillen zelf op een zo laagdrempelige manier oplossen. Hier wordt ook beoordeeld of de rechtzoekende kan volstaan met de eerstelijns hulp, of dat een advocaat toegevoegd dient te worden. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van het geschil en naar de draagkracht van de rechtzoekende. Verder wordt er gekeken of er niet alternatieve, laagdrempelige methoden zijn om het geschil op te lossen. Er is dus een versterkte toets om te beoordelen of rechtzoekenden gebruik kunnen maken van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Vooralsnog is deze wijziging in de rechtsbijstand nog in de beginfase. Het is nu nog afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Wat er in ieder geval aan lijkt te komen, is dat rechtzoekenden in de toekomst eerst zelf een oplossing voor juridische geschillen dienen te zoeken, voordat ze in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtbijstand.

 

Bron: Concept Memorie van Toelichting