05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Beschadigde spullen inleveren bij schadevergoeding?

 

Iedereen maakt het wel eens mee: je koopt iets waarvan achteraf blijkt dat hij niet de eigenschappen heeft die je ervan mag verwachten, het is onveilig of gebrekkig. Logisch gevolg daarvan: je brengt het terug naar de winkel waar het is gekocht en eist je geld terug.
Dit lijkt allemaal soepel te kunnen verlopen. De koop wordt ongedaan gemaakt en u komt beide weer in de vermogenspositie waarin u zich vr de koop bevond. Maar wat als het gebrekkige goed schade heeft veroorzaakt aan uw eigendommen? Op welke voorwaarde mag de winkel dan overgaan op het betalen van die schade?

Een kort voorbeeld: U bent erg blij met de aankoop van een nieuwe blauwe jas. Achteraf blijkt helaas dat de blauwe kleur ontzettend afgeeft op uw kleding en overige spullen die toevallig uit een erfenis zijn verkegen.
Het feit dat de jas blauw afgeeft is een ongewenste eigenschap van de jas, je spullen raken immers beschadigd. De schade die daardoor ontstaat wordt gevolgschade’ genoemd.
Na aankloppen bij de kledingwinkel krijgt u uw geld terug. Daarbij wilt u natuurlijk een schadevergoeding voor de overige beschadigde spullen. De winkel erkent dat de schade een gevolg is van de blauw-afgevende jas en wil overgaan tot betaling van een schadevergoeding. Daarbij willen zij wel dat de beschadigde goederen bij hen worden ingeleverd. Maar is dit in redelijkheid van u te verwachten? Wie bepaalt de hoogte van de schade? Wat als er emotionele waarde zit aan de spullen waarvan afgifte en dus eigendomsoverdracht wordt verlangd? 

De clou is dat het voorstel tot schadevergoeding en de daar tegenoverstaande eigendomsoverdracht in specifieke gevallen goed gemotiveerd moet worden. Vergeleken met het indemniteitsbeginsel, geleend uit het verzekeringsrecht, mag men na het uitkeren van een schadevergoeding niet in een duidelijk voordeligere situatie terechtkomen dan men was vr het schadegeval. Schadevergoeders die u volledig schadeloos stellen (lees: de volledige nieuwwaarde vergoeden), kunnen afgifte van de beschadigde spullen van u  vorderen. Door het behouden ervan zou u immers in een duidelijk voordeliger situatie terecht komen. Zij versterken hun positie hierbij als dit in bepaalde voorwaarden is opgenomen, bij verzekeringen is dit bijvoorbeeld vaak in de polisvoorwaarden opgenomen. Daarbij moet wel worden gekeken naar de redelijkheid en billijkheid, zij zijn niet in alle situaties verplicht om afgifte te vorderen. U kunt tot overeenstemming komen dat het beschadigde product niet meer hersteld kan worden, waardoor hieraan weinig tot geen waarde meer aan wordt gegeven. In het geval u aan kunt tonen dat het het beschadigde product van emotionele waarde voor u is, zou het onredelijk zijn dat de schadevergoeder afgifte van het goed vordert en zal dit moeten worden vastgesteld middels een taxatie door een expert.

Bron: artikel 7:690 BW en arrest Maring/Assuradeuren (NJ 1972, 339)