05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht regelt de verhouding tussen de verzekeraar en verzekeringsnemer en eventueel medeverzekerden. Bij verzekeringen kan gedacht worden aan een ziektekostenverzekering, een autoverzekering (WA en Casco), bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid of een combinatie.
Verzekeringsrecht regelt ook de rechten die een verzekeraar heeft als er is uitgekeerd.

Waar moet u aan denken?

Het vakgebied verzekeringsrecht is zeer uitgebreid. Meest voorkomende geschillen zijn de navolgende:

•letselschade
•verkeersrecht/verkeersongevallen
•bedrijfs- of arbeidsongevallen
•geschillen over uitkeringen bij brand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid etc.
•positie assurantietussenpersonen en hun verplichtingen op grond van de WFt.
•beroepsfouten

Waar kunt u mee in aanraking komen?

Een verzekeraar kan weigeren tot uitkering over te gaan bijvoorbeeld omdat zij op het moment van het aangaan van de verzekering niet van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte is gesteld. De verzekeraar kan dan dekking weigeren of ontzeggen omdat iets niet onder de dekkingsomschrijving valt. Verzekeraar kan aansprakelijkheid ontkennen.
Niet elke weigering van een verzekeraar is terecht. Evenmin dat elke claim onder een polis tot uitkering kan leiden.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Dé Rechtsbeschermer kan u van advies dienen bij geschillen die u heeft met betrekking tot verzekeringen. Het kan zijn dat u een geschil heeft met uw verzekeraar of iets wel of niet verzekerd is, maar het zou ook kunnen gaan om een ongeval dat u heeft gehad en dat u vragen hebt over de daaruit ontstane schade.

Een minnelijke oplossing verdient (doorgaans) de voorkeur boven een geschil in rechte. Als het conflict blijft voortduren of buiten rechte het geschil niet kan worden opgelost, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. In dat laatste geval is assistentie van een advocaat onmisbaar.

Wilt u meer informatie en/of een gratis advies, neem dan contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.