05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Bedrijfsmatig (ver)huren

Huurrecht

De eerste vraag bij het huurrecht is die naar het huurobject. Voor iedere huur-verhuursituatie gelden aparte regels. U kunt zich voorstellen dat bedrijfsmatige (ver)huur anders is geregeld dan autohuur. Vanwege de diversiteit en de onjuiste toepassing van contracten deugen er helaas veel contracten niet.
Zowel bij het aangaan of opmaken van een huurcontract, is het aan te bevelen deze te laten controleren.
Zowel voor huurder als verhuurder geldt dat er veel dwingendrechtelijke bepalingen zijn die bescherming bieden. De wet beschermt niet alleen huurders van woonruimten, maar ook huurders van bedrijfsruimten. Bedrijfsruimten worden onderverdeeld in middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Huurders van middenstandspanden genieten extra juridische bescherming. Door goede contracten op te stellen kan veel ellende worden bespaard.

De huurovereenkomst

Bij een huurovereenkomst verbindt de ene partij zich aan de andere partij een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De hurende partij verbindt zich tot een tegenprestatie.

In de situatie van huur-verhuur van gebouwde onroerende zaken gelden er veel beschermingsbepalingen. Het is verstandig als huurder en verhuurder bedacht te zijn op deze dwingende en semi-dwingende regels bij het aangaan van de overeenkomst. De meeste van deze beschermingsmaatregelen gelden bij huurovereenkomsten betreffende woningen en middenstandsbedrijfsruimten

Onder middenstandsbedrijfsruimten verstaat de wet ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn voor de directe levering van goederen of diensten: bijvoorbeeld winkels, cafés, restaurants, afhaal- en besteldiensten, ambachtsbedrijven, hotels en kampeerbedrijven. Onder de overige bedrijfsruimten vallen met name kantoorpanden.

De wet geeft aan huurders van middenstandsbedrijfsruimten meer huurbescherming dan aan de huurders van kantoorpanden. De door de wet gestelde regels voor de huur van middenstandsbedrijfsruimten zijn van semi-dwingend recht, hetgeen betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van kan worden afgeweken, tenzij de rechter zijn goedkeuring heeft gegeven.

Bij de huurovereenkomst is niet de "naam", maar de inhoud van hetgeen partijen overeenkomen belangrijk voor de vraag welk huurrechtregime van toepassing is. Concreet houdt dit in dat partijen volgens het contract kantoorruimte kunnen verhuren. Wanneer men vervolgens in dat pand een supermarkt wordt gevestigd gelden de strengere regels met betrekking tot middenstandsbedrijfsruimten. Dit ondanks de naam "kantoorruimte" die op de overeenkomst was geplakt.

Belang van heldere overeenkomst

Omdat het huurrecht veelzijdig is en zich bovendien kenmerkt door versnippering, is het belangrijk een overeenkomst helder en conform de bepalingen op te stellen. Het belang is te vinden in:

•de rechten en verplichtingen van partijen;
•de mogelijkheden tot beëindiging van de huurovereenkomst;
•processuele consequenties.
Diverse vraagstukken rondom huur-verhuur waar u mee te maken kunt krijgen:

•huurovereenkomsten, huurbemiddeling;
•onderhoud en renovatie;
•achterstand in huur;
•overlast en afwijkend gebruik;
•beëindiging en opzegging huurovereenkomsten;
•indeplaatsstelling en woningruil;
•medehuur;
•rechten huurder en verhuurder;
•gebrek, aansprakelijkheid en schadevergoeding;
•bedrijfsoverdracht en goodwill;

Wilt u meer informatie en/of een gratis juridisch advies, neem dan contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.