05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Toegestane activiteiten tijdens ziekteverlof

Indien een werknemer ziek is en (tijdelijk) niet kan werken, dient hij er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer terug te kunnen keren naar zijn werk (re-integratie). Wat voor activiteiten zijn eigenlijk verboden voor de werknemer tijdens deze periode? En op welke manier mag de werkgever de werknemer sanctioneren in gevallen waarin de werknemer zulke ‘verboden’ activiteiten verricht?

 

Vrijetijdsactiviteiten

In de praktijk valt op dat de rechters hier verschillend over denken. De rechtbank Noord-Holland kreeg een zaak voor zich waarbij een volledig arbeidsongeschikte werknemer (magazijnmedewerker), meedeed aan hardloopwedstrijden en delen van zijn huis had verbouwd. De werkgever was van mening dat door deze activiteiten de re-integratie van de werknemer werd belemmerd en ontsloeg deze werknemer op staande voet. Volgens de rechter heeft de werkgever hier te snel besloten. Om een werknemer te ontslaan vanwege “belemmering van re-integratie” is een deskundig medisch oordeel nodig en dat was er niet. Daarnaast voegde de rechter er nog aan toe dat het feit dat de werknemer zijn activiteiten niet heeft gemeld bij de bedrijfsarts, geen dringende reden voor ontslag oplevert.

 

Concurrerende nevenactiviteiten

De zaak die begin dit jaar voor de rechtbank Limburg kwam was van andere aard. Hier ging het om een arbeidsongeschikte monteur die tijdens zijn ziekteperiode actief was bij een ander (concurrerend) garagebedrijf. En dit terwijl er in de cao was overeengekomen dat de werknemer zonder schriftelijke toestemming van de werkgever, geen werkzaamheden mag verrichten indien het concurrerend is voor de bedrijfstak. In zo’n geval moet de werknemer zijn werkgever op de hoogte stellen van zijn nevenactiviteiten. Door dit niet te doen heeft hij relevante informatie van zijn werkgever verzwegen. Volgens de rechter heeft de werknemer hiermee niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan en zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst ernstig geschonden. Dit rechtvaardigt een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een beŽindigingsvergoeding.

 

Tips

Als jij zo’n werknemer of werkgever bent, zorg er dan in ieder geval voor dat jullie duidelijke onderlinge afspraken maken en deze op papier zetten. Zo kan er later geen discussie bestaan over wat jullie van elkaar mochten verwachten tijdens de re-integratieperiode. Een ander belangrijk punt is de informatiewisseling met de bedrijfsarts. Zorg ervoor dat de bedrijfsarts op de hoogte is van je activiteiten (werknemer) en vraag altijd deskundig advies alvorens vergaande maatregelen te treffen (werkgever).

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel stuur dan een e-mail naar info@rechtsbeschermer.nl.

 

BRON: ECLI:NL:RBLIM:2015:723 en recht.nl