05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Letselschade en aansprakelijkheid bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines

Nadat de plek van de ramp is beveiligd en de lichamen geborgen zijn komt de prangende vraag wie schuldig is aan de ramp steeds nadrukkelijker aan de orde. De regering in Kiev wijst naar de facties van pro-Russische separatisten in en rondom Donetsk, die het vliegtuig eventueel ondersteund vanuit Rusland zouden hebben neergehaald. Aan de andere kant wordt er vanuit het kamp van de separatisten met de vinger naar Kiev gewezen. Op dit moment ligt er nog geen definitief bewijs om vast  te kunnen stellen welke partij schuldig is en eerlijk gezegd heeft dit momenteel ook niet de prioriteit, want het zou het terughalen van de lichamen en het onafhankelijke onderzoek in gevaar kunnen brengen.

Voorts is het voor nabestaanden en de verwerking van hun verlies van belang dat de ware toedracht boven water komt, maar voor toekenning van schadevergoeding in beginsel niet. Voor slachtoffers en nabestaanden van een vliegtuigramp is de luchtvaartmaatschappij risicoaansprakelijk. Via de constructie van risicoaansprakelijkheid is Malaysia Airlines aansprakelijk voor letselschade als gevolg van de ramp met vlucht MH17, ongeacht de vraag wie er schuldig is. Uit het onderzoek moet uiteindelijk blijken welke partij schuldig is aan de ramp en of die partij aansprakelijk kan worden gesteld naast de risicoaansprakelijkheid van Malaysia Airlines.

Direct na de ramp dient de betrokken luchtvaartmaatschappij hulp te verlenen aan slachtoffers en nabestaanden. Deze hulp bestaat voor de nabestaanden vaak uit een bedrag dat ter beschikking wordt gesteld om te voorzien in de eerste nood en de mogelijkheid het rampgebied te bezoeken om te helpen met de rouwverwerking. Voor de nabestaanden  geeft dit een stukje rust, want ze raken zo in deze moeilijke periode niet zelf in ingewikkelde juridische procedures en ze kunnen uiteindelijk overgaan tot juridische actie als men er aan toe is.
 
Bron: www.letsel.info