05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

De nieuwe ontslagvergoeding

De Wet Werk en Zekerheid moet er voor zorgen dat het  ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper wordt. Voor de werkgever wel te verstaan. Maar hoe zit het met de werknemer?

Voor de ontslagvergoeding gaan striktere regels gelden. In het huidige ontslagrecht wordt vaak gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule om de ontslagvergoeding te berekenen. Deze komt te vervallen. In de plaats daarvan komt de transitievergoeding. Deze vergoeding is in het leven geroepen om de transitie van werknemers naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Hoe de transitievergoeding deze transitie moet vergemakkelijken is echter onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de transitievergoeding over het algemeen een stuk lager zal uitvallen dan de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule.

Op basis van de kantonrechtersformule heeft  een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter recht op 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft een werknemer bij een onvrijwillig einde van zijn arbeidsovereenkomst na 2 jaar dienstverband recht op een transitievergoeding. Over de eerste 120 maanden bedraagt de vergoeding 1/6 maandsalaris voor elke periode dat de arbeidsovereenkomst 6 maanden heeft geduurd. Na 120 maanden is de vergoeding gelijk aan 1/4 maandsalaris voor iedere 6 maanden die de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Simpel gezegd komt dit erop neer dat een werknemer die meer dan 2 jaar, maar minder dan 10 jaar in dienst was bij de werkgever, recht heeft op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De werknemer die langer dan 10 jaar in dienst was bij de werkgever heeft recht op 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. In beide gevallen is de vergoeding dus aanzienlijk lager dan de vergoeding berekent op basis van de kantonrechtersformule.

Daar staat echter wel tegenover dat een werknemer veel vaker aanspraak kan maken op deze transitievergoeding. De transitievergoeding dient immers altijd te worden betaald indien er sprake is van een onvrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst. Dus ook indien de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met toestemming van het UWV of na het verstrijken van een contract voor bepaalde tijd. Dit is een verschil met het huidige ontslagrecht. Onder het huidige ontslagrecht wordt in beginsel alleen een vergoeding toegekend als de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden.

De introductie van de transitievergoeding maakt het ontslagrecht niet soepeler, maar brengt wel  eenduidigheid en rechtszekerheid. De vergoeding  is wettelijk vastgelegd, dit draagt bij aan de rechtszekerheid en duidelijkheid. De transitievergoeding geldt in beginsel voor alle werknemers  in alle gevallen. Daar staat echter wel tegenover dat de hoogte van de vergoeding aanzienlijk verlaagd is.